Työmaan valvonta

Työmaan tarkastukset voivat olla hyvin aikaa vieviä ja yksitoikkoista. Valvonta usein sitoo useita arvokkaita työntekijöitä. Nämä valvontakäynnit ja tarkastukset voidaan automatisoida täysin robottiratkaisuillamme.
Automaattinen datansiirto
Robottien autonomia ja itsenäisyys
Autonomisen liikkuvan robottiratkaisumme avulla robottimme voivat liikkua rakennustyömaalla, kiivetä portaita erikerrosten valvomiseksi sekä kerätä ja dokumentoida tietoa rakennustyömaallavalvontaa ja tarkastusta varten.
Pilvipalvelumme mahdollistaa oikeanlaisen datan keräämisen ja muotoilemisen asiakkaan tarpeisiin sopivaan muotoon.
 • Valokuva - ja videodokumentointi
 • Pilvipalvelun kautta annettujen piste-etäisyyksien mittaus
 • Rakennustyömaan pintojen pistelämpötilojen tarkastus

Toimittavasta työalueesta sekä-olosuhteista riippuen on hyvä harkita käyttöön useita erilaisia robotteja.
Esimerkkejä autonomisen valvontarobotin käyttökohteista
Mikä erottaa AMR-ratkaisumme
Mittauslaitteiden yhteen sovittaminen & integrointi
Autonominen reittisuunnittelu
Esteiden välttäminen
Alustan poikki navigointi
Liitäntä dokument-ointiohjelmistoihin
Nykyiset robottiratkaisumme kohteiden valvontaan
360° Lidar-skannereiden avulla robotit voivat kerätä tietoja samalla kun ne liikkuvat itsenäisesti rakennustyömaalla. Kerättyä tietoa voidaan käyttää jatkokäsittelyyn, esimerkiksi digitaalisen mittauksen tai 2D ja 3D-mallien luomiseen. Mahdollisuuksia on lukuisia. 3D-skannaus voidaan tehdä kerran haluttuna ajankohtana tai useita kertoja tietyin väliajoin esim. ajan myötä tapahtuvien alueellisten muutosten kartoittamiseksi.

Tämä kaikki voidaan tehdä paikan päällä robotillamme ja 3D-skannerilla:
 • Luoda tarkkoja 3D-malleja
 • Inventointi lähtötietona tulevia töitä varten
 • Tarkastus, rakennuksen poikkeavuuksien tai vaurioiden havaitseminen
 • Suunnittelu ja suunnittelu
 • Seuranta
Vaurioiden tai vikojen, kuten halkeamien havaitseminen rakenteissa on osa rakennustyömaiden arkipäivää. Robotit voivat liikkua itsenäisesti rakennustyömailla ja tarkistaa rakenteet halkeamien tai muiden vaurioiden varalta. Halkeamat ja viat voidaan automaattisesti havaita, dokumentoida, tallentaa ja luokitella myöhempää arviointia varten. Tämä työläs ja toistuva työ ei enää sido arvokkaita työntekijöitäsi, vaan sitä voivat tehdä robotit.

Mihin käyttötarkoitukseen vikojen havaitsemista (robotein) kannattaa käyttää:
 • Työn hyväksyminen
 • Laadunvarmistus
 • Seuraavien rakennustyö vaiheiden valmistelu
 • Kunnon arviointi
Työn dokumentointi valokuvin ja videoin on yleistä jokaisella rakennustyömaalla. Olipa kyse sitten yksittäisten töiden hyväksymisestä, suoritetun työn todistamisesta tai laadun varmistamisesta. Prosessiin kuuluu valokuvaus ja sen jälkeinen arkistointi oikeaan kohteeseen (projektipankki ym.) arkistointia varten. Robotit voivat automatisoida valokuvadokumentoinnin ja tiedon tallennuksen rakennustyömailla autonomisennavigoinnin ja korkearesoluutioisten kameroiden avulla. Työläs työmaakierros ja manuaalinen valokuvaus kuuluvat nyt menneisyyteen.

Tähän kaikkeen voidaan käyttää dokumentointirobottejamme:
 • Työmaan edistymisen valvonta jadokumentointi
 • Rakentamisen seuraus ja laadunvalvonta
 • Turvallisuusasiat
 • Turvallisuus
Keskustele kanssamme rakennustyösi
automatisointitarpeista, ja löydämme
oikeat robottiratkaisut sinulle.
Päivitämme jatkuvasti robottivalikoimaamme ja lisäämme jatkuvasti robottitoimintojen tarjontaamme.
© Kaikki oikeudet pidätetään. Bergmann Infotech GmbH
+49 34223 43211
info@baumotor.com
SEURAA MEITÄ